แจ้งส่งสินค้า ธันวาคม 2560


KERRY EXPRESS

คุณชนิฐม์ศรา SSCC000141038

คุณอิทธิพล SSCC000141040


407พัฒนา

บจก.ธาราประเสริฐ 023/10


BUSINESS IDEA

คุณรัตนภรณ์ AUDN011711300037

คุณเกษมสัญ AUDN011711300038

บจก.บางตะบูน AUDN011711300039ผู้ตั้งกระทู้ บุญดี :: วันที่ลงประกาศ 2017-12-01 17:20:09


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4091369)

KERRY EXPRESS

คุณสินันาฏ SSCC000141434

คุณปุณญาดา SSCC000141435

บจก.ไพน์-แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น SSCC000141437


407พัฒนา

บจก.ณัฏฐเดช 023/25


ขนส่งรุ่งทิวา

คุณไพฑูล 0274/013687

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญดี วันที่ตอบ 2017-12-02 17:29:32


ความคิดเห็นที่ 2 (4091370)

 BUSINESS IDEA

ร้านธนเจริญการค้า AUDN011712020034

บจก.เคเอสซัพพลาย AUDN011712020036

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญดี วันที่ตอบ 2017-12-02 17:44:28


ความคิดเห็นที่ 3 (4091682)

EMS

คุณปิยิฉัตร EU114402903TH


KERRY EXPRESS

คุณถาวร SSCC000142405

คุณอโณทัย SSCC000142410

คุณดนัย SSCC000142413

คุณเจษฎา SSCC000142415

หจก.ทู อินทีเรีรย SSCC000142416

พระนราธิป SSCC000142420

คุณดำรงค์ SSCC000142426

คุณนภัสม์ SSCC000142433

คุณดอกอ้อย SSCC000142437


จิรศักดิ์ขนส่ง 

คุณวัณชัย 132/6581

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญดี วันที่ตอบ 2017-12-05 13:33:37


ความคิดเห็นที่ 4 (4091879)

ส่งทางรุ่งทิวาขนส่ง

คุณพัชรี ศรีสะเกษ 036818

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-06 14:50:26


ความคิดเห็นที่ 5 (4091925)

 ส่งทางไปรษณีย์ไทย

เดอะบริซ หัวหิน (เอกสาร) EU114407905TH

ร้านวิไล (เอกสาร) EU114407914TH

คุณสิทธิศักดิ์ พานทอง EU114407928TH

คุณเกศินี พิษณุโลก EU114407931TH

-----------------

ส่งทาง Kerry Express

ส.การช่าง SSCC000143362

ร้านผ้าม่านบุรี SSCC000143365

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-06 16:48:29


ความคิดเห็นที่ 6 (4091936)

จิรศักดิ์ขนส่ง 

คุณภาณุพงษ์ 137/6829

คุณกรอบดุลย์ 137/6828

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญดี วันที่ตอบ 2017-12-06 18:20:02


ความคิดเห็นที่ 7 (4092140)

EMS

คุณศศิมาพร EU114420629TH


KERRY

คุณอ้วน SSCC000143945

คุณไพฑูรย์ SSCC000143947

หจก.ซีวิล คอร์เนอรี SSCC000143949

คุณปนัดดา SSCC000143950

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญดี วันที่ตอบ 2017-12-07 15:27:18


ความคิดเห็นที่ 8 (4092141)

EMS

คุณศศิมาพร EU114420629TH


KERRY

คุณอ้วน SSCC000143945

คุณไพฑูรย์ SSCC000143947

หจก.ซีวิล คอร์เนอรี SSCC000143949

คุณปนัดดา SSCC000143950

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญดี วันที่ตอบ 2017-12-07 15:27:23


ความคิดเห็นที่ 9 (4092385)

ส่งทางไปรษณีย์ไทย

คุณวิชิต แม่อาย EU114390649TH

----------------

ส่งทาง Kerry Express

คุณพฤฒิบดี SSCC000144490

คุณนิภาพร SSCC000144493

คุณวิทวัส SSCC00014495

ร้าน ป.เปรมการเกษตร SSCC00014497

----------------

ส่งทาง 407 พัฒนา

คุณสาธิต ระยอง 25/6

ผู้แสดงความคิดเห็น ิboondee วันที่ตอบ 2017-12-08 16:19:02


ความคิดเห็นที่ 10 (4092451)

ส่งสินค้าทาง จิรศักดิ์ขนส่ง

คุณอินชัย จ.เชียงใหม่ 139/6937

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-09 15:58:51


ความคิดเห็นที่ 11 (4092454)

ส่งทาง Kerry Express

คุณวันเพ็ญ SSCC000144895

อัครชัยฟาร์ม SSCC000144900

คุณดนัย SSCC000144902

คุณณัฐวุฒิ SSCC000144904

บัวบานการเกษตร SSCC000144905

คุณสุภารัตน์ SSCC000144912

คุณกฤษณ์ SSCC000144916

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-09 16:15:16


ความคิดเห็นที่ 12 (4092685)

ส่งทางรุ่งทิวาขนส่ง

ดีพร้อมเซนเตอร์ ศรีสะเกษ 049542

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-12 10:34:22


ความคิดเห็นที่ 13 (4092759)

 ส่งทางไปรษณีย์ไทย 

คุณวัชรินทร์ คอหงส์ LA018973537TH

คุณนุ บางพลี EU114450311TH

คุณ Kitjana พลับพลาไชย EU114450342TH

คุณอนรรฆ  กระบี่ EU114450356TH

แหวนเหล็กฮาร์ดแวร์ (เอกสาร) EU114450360TH

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา (เอกสาร) EU114450373TH

เมก้าเอ็กซ์ (เอกสาร) RL492644141TH

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-12 15:46:57


ความคิดเห็นที่ 14 (4092787)

KERRY

คุณวริษฐ์ SSCC000145838

เซนทรัลพัฒนา SSCC000145845

คุณศิรินณี SSCC000145848

คุณจำปี SSCC000145852

คุณกรรวิภา SSCC000145854

คุณธเนศ SSCC000145856

คุณกาสิด SSCC000145860

คุณปัทมา SSCC000145862

ร้านอุดมพานิช SSCC000145865

คุณโจ SSCC000145869

คุณพิพัชญ์ภูมิ SSCC000145872

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญดี วันที่ตอบ 2017-12-12 17:25:54


ความคิดเห็นที่ 15 (4092985)

ส่งทาง พัสดุภัณฑ์ไทย

คุณวรรณกร กทม. UDN011712130026

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-13 14:43:12


ความคิดเห็นที่ 16 (4093021)

ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ไทย

คุณวัฒนพล มาบตาพุด EU114460469TH

คุณวรัญญา นครนายก EU114460177TH

คุณปรียานันท์ ขุญหาญ EU114460185TH

คุณประสาน หลักสี่ PA581282373TH

รศ.ดร.วัชรินทร์ (เอกสาร)  คอหงส์ EU114460194TH

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-13 15:51:52


ความคิดเห็นที่ 17 (4093026)

คุณปณญาดา SSCC000146311

คุณอมร SSCC000146312

คุณอาทิตยา SSCC000146316

คุณธีรยุทธ SSCC000146319

คุณรัตนพล SSCC000146323

คุณอมร SSCC000146324

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญดี วันที่ตอบ 2017-12-13 16:03:25


ความคิดเห็นที่ 18 (4093177)

 ส่งทาง BI ขนส่ง

คุณกรรณิการ์ จ.แพร่ AUDN011712130007

หจก. แหลมทอง AUDN011712130006

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-14 11:06:17


ความคิดเห็นที่ 19 (4093252)

บจก.ริช แอนด์ กรีน (ใบกำกับภาษี) EU114447520TH

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญดี วันที่ตอบ 2017-12-14 15:13:53


ความคิดเห็นที่ 20 (4093506)

ไปรษณีย์ 

คุณสุกัญญา EU111264553TH

คุณจุฑามาศ EU111264567TH

คุณเพื่อน EU111264575TH

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญดี วันที่ตอบ 2017-12-15 15:05:05


ความคิดเห็นที่ 21 (4093526)

KERRY EXPRESS

คุณพิจิตรา SSCC000146964

คุณกิตติ SSCC000146967

ร้านเกษแก้ว SSCC000146968

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญดี วันที่ตอบ 2017-12-15 15:43:37


ความคิดเห็นที่ 22 (4093545)

ส่งสินค้าทางรุ่งทิวาขนส่ง

คุณประวัติ ร้อยเอ็ด 049634

หจก.เค.พี. ชัยภูมิ 049633

คุณชัยวัฒน์ อุบลราชธานี 049632

ผู้แสดงความคิดเห็น ิboondee วันที่ตอบ 2017-12-15 16:44:56


ความคิดเห็นที่ 23 (4093556)

ส่งทางจิรศักดิ์ขนส่ง

หจก.ตระกูลกิจ ซัพพลาย จ.ลำปาง 2036

ผู้แสดงความคิดเห็น ิboondee วันที่ตอบ 2017-12-15 17:30:33


ความคิดเห็นที่ 24 (4093633)

 ส่งทาง BI ขนส่ง

คุณณรงค์ เชียงใหม่ AUDN011712150046

เอ็มพี กรุ๊ป กทม. AUDN011712150045

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-16 09:46:42


ความคิดเห็นที่ 25 (4093658)

 ส่งทางรุ่งทิวา 

โชคสีมา จ.นครราชสีมา 0995/049748

-------------------

ส่งสมบัติทัวร์

คุณกาญจนา จ.เชียงราย 957/95664

ผู้แสดงความคิดเห็น ิboondee วันที่ตอบ 2017-12-16 14:51:07


ความคิดเห็นที่ 26 (4093665)

 ส่งทาง BI ขนส่ง

คุณพินิจ จ.นครปฐม AUDN011712160003

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-16 15:49:13


ความคิดเห็นที่ 27 (4093923)

ส่งทางจิรศักดิ์ขนส่ง

คุณวราภรณ์ เชียงใหม่ 051/2506

----------------------

ส่งทาง Kerry Express

คุณวันเพ็ญ SSCC000147844

คุณกรกฤช SSCC000147846

คุณสภาวดี SSCC000147848

บจก.สยามทานากะ SSCC000147850

หจก.เคอร์เท่นเทค SSCC000147852

--------------------------

ส่งทางนครไทยเดินรถ 

คุณสมศักดิ์ จ.เลย 0167

------------------------

ส่งทาง STDขนส่ง

สยามชัย จ.เลย 97028

----------------------

ผู้แสดงความคิดเห็น ิboondee วันที่ตอบ 2017-12-18 17:44:15


ความคิดเห็นที่ 28 (4094120)

 ส่งทาง BI ขนส่ง

คุณจีรนันท์ เชียงราย AUDN011712180054

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช AUDN011712180053

คุณศศิชา หนองบัวลำภู AUDN011712180055

-------------------------------

ส่งทางไปรษณีย์ไทย

บจก.กุมภวาปีขนส่ง (เอกสาร) EU114424135TH

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช(เอกสาร)  EU114424149TH

คุณฮาลีมะห์ ปัตตานี EU114424152TH

-----------------------------

ส่งทาง Kerry Express

คุณตติยา SSCC000148301

คุณธเนศ SSCC000148304

คุณวัชรี SSCC000148306

คุณศักดิ์ชัย SSCC000148308

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-19 15:42:15


ความคิดเห็นที่ 29 (4094145)

 ส่งทาง 407 พัฒนา

คุณจิรานุวัฒน์ หนองมน 27/46

ผู้แสดงความคิดเห็น ิboondee วันที่ตอบ 2017-12-19 17:23:12


ความคิดเห็นที่ 30 (4094328)

KERRY EXPRESS

ร้านฟาวียา SSCC000148713

คุณสมบัติ SSCC000148715

หจก.สยาม บีเค ที SSCC000148718

คุณอุษณีย์ SSCC000148740

คุณกอบคุณ SSCC000148744

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญดี วันที่ตอบ 2017-12-20 16:04:53


ความคิดเห็นที่ 31 (4094334)

 ส่งทางรุ่งทิวาขนส่ง

คุณสมพร 0997/049812

-------------------

ส่งทาง SCG แมวดำ 

บจก.โซลไทย กทม. 1202-0077-6894

ผู้แสดงความคิดเห็น ิboondee วันที่ตอบ 2017-12-20 16:15:59


ความคิดเห็นที่ 32 (4094362)

 ส่งทาง BI ขนส่ง

คุณเดือนเพ็ญ จ.เลย AUDN011712200002

หจก.จงเฮงพาณิชย์ สระบุรี AUDN011712200003

ร้านศรีภูมิ เลย AUDN011712200005

นิยมอะไหล่แต่ง นครราชสีมา AUDN011712200004

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-20 18:04:11


ความคิดเห็นที่ 33 (4094472)

EMS

คุณเมธี EU111273507TH

หจก.เจอาร์แอนด์ เอส EU111273515TH

คุณเกศินี EU111273524TH

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญดี วันที่ตอบ 2017-12-21 12:50:31


ความคิดเห็นที่ 34 (4094523)

 ส่งทาง Kerry Express

บจก.บีซี เอ็นเตอร์ไพรซ์ SSCC000149073

คุณวรวิทย์ SSCC000149078

คุณเมธี SSCC000149082

คุณคทาวุธ SSCC000149085

คุณแสงเดือน SSCC000149087

บจก.เพาเวอร์พลัส SSCC000149091

คุณธนิต SSCC000149097

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-21 16:04:42


ความคิดเห็นที่ 35 (4094529)

ส่งทางจิรศักดิ์ขนส่ง

คุณวันชัย พระนครศรีอยุธยา 049/2437

ผู้แสดงความคิดเห็น ิิboondee วันที่ตอบ 2017-12-21 16:38:24


ความคิดเห็นที่ 36 (4094744)

 ส่งทาง Kerry Express

สถานีดาวเทียมไทยคม คุณนิรชา SSCC000149514

คุณพิเชษฐ์ SSCC000149516

คุณณิชดาภา SSCC000149520

คุณสุธิดา SSCC000149523

ร้านน่านธนรัตน์ SSCC000149527

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-22 15:53:57


ความคิดเห็นที่ 37 (4094761)

 ส่งทาง BI ขนส่ง

คุณดวงนภา จ.เลย AUDN011712220077

อี้จั้นฟู้ด จ.เลย AUDN011712220078

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-22 16:54:22


ความคิดเห็นที่ 38 (4094818)

ส่งทางไปรษณีย์ไทย

ธัญวิลล์ อ่อนนุช EU111298059TH

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-23 10:21:37


ความคิดเห็นที่ 39 (4094854)

ส่งทาง Kerry Express

คุณหลิง SSCC000149818

คุณอดูล SSCC000149882

ร้านอาหารบ้านสวนแม่ลา SSCC000149826

อภิสิทธิ์ฟาร์ม SSCC000149830

บ้านเคมีเกษตร SSCC000149833

ร้านเล็กทรอนิกส์ SSCC000149834

คุณธนาชัย SSCC000149838

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-23 16:38:59


ความคิดเห็นที่ 40 (4094855)

ส่งทาง รุ่งทิวาขนส่ง

คุณบุสดี ศรีสะเกษ 049823

นพ.ธีรพัฏ กทม 049822

ผู้แสดงความคิดเห็น ิboondee วันที่ตอบ 2017-12-23 16:51:26


ความคิดเห็นที่ 41 (4095041)

 ส่งทาง Kerry Express

คุณพยงค์ SSCC000150428

คุณขนิต SSCC000150431

มูลนิธินิโรธาราม SSCC000150434

คุณวิทยา SSCC000150436

คุณโอภาส SSCC000150439

คุณนันทชัย SSCC000150441

คุณธัญจิรา SSCC000150444

หจก.สยาม บีเค SSCC000150447

--------------------------

ส่งทางไปรษณีย์ไทย

PS Resort&Spa ชะอำ EU111343049TH

------------------------

ส่งทาง รุ่งทิวาขนส่ง

ร้านพลอยฟิชชิ่ง หนองคาย 063132

บจก.นงนุชแลนด์สเคป ขอนแก่น 063131

ผู้แสดงความคิดเห็น ิboondee วันที่ตอบ 2017-12-25 16:01:26


ความคิดเห็นที่ 42 (4095245)

ส่งทาง Kerry Express

คุณปฐมพงษ์ SSCC000151069

คุณวิรัตน์ SSCC000151075

คุณปุณญาดา SSCC000151078

คุณสมวงศ์ SSCC000151098

-------------------------

ส่งทางไปรษณีย์ไทย

คุณอดิศร ลำพูน EU108366901TH

คุณธาดาพงษ์ จะนะ EU108366915TH

 

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-26 16:59:55


ความคิดเห็นที่ 43 (4095262)

 ส่งทาง 407พัฒนา

อาร์เอสที บ่อวิน (คุณมล) 30/8

บจก.ชัยธรรม 30/7

------------------

ส่งทางจิรศักดิ์ขนส่ง

คุณณัฐกิตติ์ เชียงใหม่ 190/9476

คุณสเน่ห์ กทม. 190/9475

ผู้แสดงความคิดเห็น ิboondee วันที่ตอบ 2017-12-26 18:03:44


ความคิดเห็นที่ 44 (4095425)

 ส่งทาง Kerry Express

คุณณัฐพล SSCC000151564

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-27 16:19:26


ความคิดเห็นที่ 45 (4095435)

 ส่งทางรุ่งทิวาขนส่ง

คุณณรงค์ฤทธิ์ เชียงใหม่ 218/10864

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-27 17:14:20


ความคิดเห็นที่ 46 (4095572)

 ส่งทางไปรษณีย์ไทย

คุณกนิษฐา บ้านเชียง EU111335467TH

คุณบัวโรย หันคา EU111335475TH

คุณเลียบเมือง พานทอง PA581292305TH

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-28 14:25:48


ความคิดเห็นที่ 47 (4095609)

 ส่งทาง Kerry Express

คุณสุริยะ SSCC000151861

คุณเกศณี SSCC0001151862

 

ผู้แสดงความคิดเห็น boondee วันที่ตอบ 2017-12-28 15:55:47


ความคิดเห็นที่ 48 (4095850)

 ส่งทาง 407พัฒนา

คุณพชรกล กทม. เล่มที่ 030 / เลขที่ 49

ผู้แสดงความคิดเห็น ิboondee วันที่ตอบ 2017-12-29 17:44:16[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.